Kjære valpekjøpere

01.03.2017 12:44

"Familieråd"

Det har vært stor interesse for kullet - tusen takk for tillit!

Jeg har kun ett til to kull i året; det er for meg helt passe. Jeg liker godt å følge opp valper og valpekjøpere på vegen, både i utfordringer og glede. Som regel er det flere som ønsker valp enn hva jeg klarer å innfri. Tidligere valpekjøpere får gjerne slippe til før andre. Denne gangen var tispene i fåtall. Det kan oppleves leit å ha stått på liste uten å kunne få valp. Slik er det også for meg.

Jeg hjelper dere gjerne videre til gode oppdrettere!

Til de av dere som får tilbud om valp bruker jeg å gjøre følgende; jeg setter opp tid til besøk i samråd med dere. Valpene kan besøkes fra de er 3 uker gamle. Undervegs får vi utvekslet gjensidige forventninger.

Kulltema er båtmerker. Jeg har tidligere lagt ut link med navn. Når dere har funnet et navn dere liker gir dere meg beskjed.

Pr i dag er det noe usikkert rundt plassering av en hanne.